top of page
Pijl Salomons Groep Wit schaduw-70.png

MESTDROOGSYSTEEM

Beeldmerk Techniek.png

Zeker in de herfst en winter is het goed droog krijgen van je (kippen)mest een flinke uitdaging. Terwijl droge mest zorgt voor minder gewicht, dus minder kosten. Daarnaast is droge mest beter bruikbaar als halffabricaat voor mestkorrels en tuinmest, wat maakt dat je afzetmarkt groter wordt en de afnemer bereid is meer voor jouw product te betalen. Bij bijvoorbeeld een pluimveebedrijf met 60.000 leghennen is de terugverdientijd van een mestdroogsysteem ongeveer 1,5 jaar! Er zijn nog veel meer voordelen...

INTELLIGENTE FORMULE

We hebben door ervaring een formule ontwikkeld waarbij parameters zoals het aantal kippen, de breedte en diepte van de opslag en de uitstorthoogte van de mest op de vloer, bepalend zijn voor de omvang van het mestdroogsysteem. De uitkomst van de berekening bepaalt de afstanden tussen de buizen onderling, het aantal uitstroomopeningen en de diameters van de buizen en openingen. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid zuurstof voor het composteerproces én luchtstroom die nodig is voor de afvoer van het vocht in verhouding zijn.  

Werking
Salomons Techniek V-vorm59.png

Zo werkt een MESTDROOGSYSTEEM

Salomons Groep Dronten mest 4.jpg

1.

Lucht wordt via buizen in of over de vloer door de mest geblazen. 

2.

Door de zuurstof in de lucht ontstaat een composteerreactie in de mest. 

Salomons Groep Dronten droogsystemen 25.

3.

Temperatuur neemt toe door de composteerreactie. 

Salomons Groep Dronten Foto Lagerweij Ei

4.

Door de toename in temperatuur verdampt het vocht in de mest. 

De luchtstroom voert het verdampte vocht af. 

5.

Salomons%20groep%20dronten%20mest%2040_e

6.

De mest droogt in. 

Samenstelling

AANVOERBELUCHTING

Om de lucht zo goed mogelijk te verdelen over de vloer, monteren we aan de buitenzijde van de kopgevel de hoofdaanvoerbuis. Dit gebeurt met Spiraliet. Dit is een lichte buis met een relatief grote diameter. Zo realiseren we een voordruk-kamer met een capaciteit die de ventilator optimaal kan benutten. Een ventilator halverwege de Spiraliet buis zorgt voor de aanvoer van lucht. Zo verdeelt de lucht zich goed over de hele vloer. De buis en de ventilator bevestigen we met gegalvaniseerde beugels aan de gevel. Het doorboren van de gaten door de betonwand is ook onderdeel van het plaatsen van de aanvoerbeluchting.  

Soorten systemen
Salomons Techniek V-vorm schaduw-64.png
Salomons Techniek V-vorm59.png

SOORTEN MESTDROOGSYSTEMEN

Automatisering
Salomons Groep Dronten mestdroogsysteem

Op de vloer

In deze variant lopen de buizen van het mestdroogsysteem over de vloer van de schuur. De buizen zijn drukvast, zeer robuust en hittebestendig. Als je grote afstanden wilt overbruggen lassen we de buizen door voor extra stevigheid.

Salomons Groep Dronten mestdroogsysteem

Tussen de Klinkers

De buizen verzinken in de vloer kan ook. In het systeem ‘tussen klinkers’ plaatsen we de buizen in de vloer. De betonklinker is hoger dan de diameter van de beluchtingsbuis zodat de buizen beschermd in de vloer liggen.  

Salomons groep Dronten 3 Mest Techniek.j

In het beton

Wanneer er sprake is van een nieuwe schuur of het storten van een nieuwe betonvloer waarin je de buizen wilt verwerken, werken we nauw samen met de aannemer. Het idee? In het te storten vloerveld monteren we drukbuizen met zogenaamde luchtnozels er op. Dit zijn de verbindingen tussen de buis en de uitgang. Op deze luchtnozels schroeven we een panlat. Na het storten van het beton worden de panlatten weggehaald, waardoor er sleuven met luchtgaten in de betonvloer ontstaan. 

Intelligente

automatisering

De kracht van onze mestdroog-systemen zit in de intelligente automatisering. Sensoren meten de mesttemperatuur, waardoor de ventilatie zich automatisch aanpast om op de gewenste streef- temperatuur te komen. De automatisering kunnen we in veel gevallen op je huidige klimaatcomputer aansluiten. Elke mestdrooginstallatie bestaat uit:

Een centrale bedieningskast met daarin een processor en frequentieregelaar. 

Met de processor stellen we een minimum ventilatiecapaciteit in. Door een streefwaarde van de producttemperatuur in te regelen, weet de processor hoeveel capaciteit de ventilator moet geven om op de juiste temperatuur te blijven. Hoe warmer de mest, hoe meer capaciteit naar de ventilator gaat. 

Twee temperatuurvoelers om de temperatuur van de mest te meten. 

De temperatuurvoelers geven steeds automatisch de temperatuur aan de processor door, waardoor de processor weet in welke mate de ventilator aan te sturen.  

Intelligente software met eenvoudig dashboard.

Als gebruiker kun je de actuele stand van zaken inzien via een eenvoudig dashboard. Dit dashboard is in te zien via je smartphone, tablet of computer. Dit dashboard geeft o.a. inzicht in de temperaturen, ventilatorsnelheid en eventueel windrichting. Ook kun je hier grafieken opvragen om het verloop in temperaturen te zien. In ditzelfde dashboard kan je ook instellingen wijzigen. Wanneer gewenst en/of nodig kijkt Salomons Techniek op afstand mee, om zo de meest optimale resultaten met je mestdroogsysteem te bereiken.  

Luchttoevoer
Beeldmerk Techniek_wit.png
Resultaten

RESULTATEN MESTDROOGSYSTEEM

Mest afvoeren met
code 61.

Voor pluimveemest kon je al met code 61 afvoeren maar door een mestdroogsysteem

ontstaan er ook meer mogelijkheden voor andere mestsoorten.  

Salomons Groep Dronten handel 021D.jpg

Bespaar op
het ophaaltarief. 

Bespaar op het ophaaltarief.  
Door de continuïteit in je kwaliteit gedroogde mest is het mogelijk langdurige prijsafspraken te maken. Dat zorgt voor een lager tarief per ton. Dus minder tonnen tegen een lager tarief! 

Een mogelijke besparing van 30% op afzetkosten.

Het mes snijdt aan twee kanten: minder tonnen en een lager ophaaltarief. Dat dat zorgt voor een besparing van al gauw 30%.  

Salomons Groep Dronten techniek 15.jpg

Vliegen zijn verdwenen. 

Door het verwarmen van de mest worden eventuele vliegeneitjes in de mest gedood. Minder vliegen dus. En ook het gebruik van madendood is niet meer nodig. 

Overweeg een NVWA-erkenning.

Deze erkenning heeft als voordeel dat je de mest ook zonder certificaten kunt afvoeren. Dit is zeer geschikt voor handel met Frankrijk en Duitsland, waar geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Het erkenningsnummer kan je zo kosten besparen. 

Salomons Groep Dronten team 47.jpg

Mestscan

Weten wat een mestdroogsysteem

jou kan opleveren? Vul de mestscan in!

Pluimveemest

Door onze stabiele afzetmarkt en stabiele aanvoer van mest vanuit veehouders waarvoor we mest verhandelen,  heeft Salomons Handel goede, transparante en langdurige prijsafspraken gemaakt met afnemers. Daar profiteer jij als veehouder van.

chicken.png

SOORTEN

MEST

Een mestdroogsysteem is geschikt voor pluimveemest, geitenmest en varkensmest. 

goat.png

Op dit moment is er een pilot gaande om in de pot de geitenmest voor te composteren. De resultaten zijn nog niet volledig, maar we houden je via onze social media op de hoogte van de resultaten. De doelstelling met de pilot is het verkrijgen van minder tonnen op jaarbasis, een voor-gecomposteerd product en minder emissie in de geitenstal.  

Geitenmest 

pig.png

Varkensmest

Mestdrogen is geschikt voor ingedikte varkensmest. De praktijk wijst uit dat bij een input van ingedikte mest met een droge stof van minimaal 30%, er tussen de 10% en 20% droge stof extra gedroogd kan worden. Daardoor is tussen de 50-60% droge stof goed haalbaar bij een juiste verdeling. Het drogen van ingedikte varkensmest geeft extra waarde aan het mestproduct waardoor bovendien meer afzetmogelijkheden ontstaan. 

Salomons groep dronten mest 40.jpg

Besparing van 25% op tonnage

Afhankelijk van een soort mest verdampt er 20-40% meer vocht. Een aanzienlijke verlaging van de tonnen jaarproductie. 

Vergoten van je afzetmogelijk-

heden

Mest in z’n pure vorm werkt soms beperkend op afzetmogelijkheden. Weerinvloeden en seizoenen bepalen mede de tarieven. Door van mest een halffabricaat te maken, ontstaan er nieuwe afzetmogelijkheden omdat de mest nu ook bruikbaar is voor mestverbranding, export en de verwerkende industrie. 

Salomons Groep Dronten droogsystemen 25.

Mest als halffabricaat = meer stikstof en fosfaat per ton. 

Door het drogen van mest ontstaan er hogere mineraalwaardes in het eindproduct. Voor afzet buiten de Nederlandse landbouw is dit een groot voordeel. Dankzij hogere stikstof, fosfaat en kali waardes per ton product, is je mestproduct meer waard. Ben je producent van gescheiden mest, dan wordt voor jou het onafhankelijk monster nemen ook actueel. Je hebt dan ook een product aan te bieden die daadwerkelijk die waardes in zich heeft. 

Een mestdroogsysteem levert jou als (pluim)veehouder het volgende op: 

Mestsoorten

Updates

Salomons Groep Dronten handel 30.jpg

MEER WETEN?

Nieuwsgierig naar wat wij doen? Wil je meer weten of eens komen kijken? Dat kan. 

bottom of page