top of page
Pijl Salomons Groep Wit schaduw-70.png

LICHTPLAN

Beeldmerk Techniek.png

LICHTPLAN
TECHNIEK

In de stal worden twee soorten verlichting toegepast. Verlichting aan het plafond in de vorm van een “tl-bak” en verlichting in het volièresysteem middels led-buizen. 

light-bulb.png

Verlichting plafond 

In de lichtbak aan het plafond zitten drie ledstrips die de kleuren wit, groen en rood afgeven. Deze strips verlichten los van of gemengd met elkaar. Onze speciale hardware en software stuurt de ledstrips aan. Omdat we uit ervaring weten dat veel zaken instelbaar moeten zijn (de kleur, het soort kleur, de kleursterkte, lichtsterkte, intensiteit, etc.) is onze techniek voorzien van veel schakelmogelijkheden. Onze hardware is daar helemaal op uitgerust, in tegenstelling tot de meeste standaard stalprocessors.  

lamp.png

Verlichting volièresysteem 

In het volièresysteem plaatsen we led-buizen die wit en

rood branden. De lichtsterkte is traploos instelbaar. Dit maakt dat de kippen rustiger zijn in de voilière en er geen schaduwplekken ontstaan wat invloed heeft op de productie van de eieren.  

Bij het Lichtplan krijg je een ronde knop. Deze wordt vaak bij de entree van de stal geplaatst. Na het indrukken van de knop kan je een ander lichtschema inladen. Denk bijvoorbeeld aan iets feller en witter licht wat handig is bij een controleronde door de stal. Na een ingestelde tijd, bijvoorbeeld 30 minuten, schakelt het systeem het licht automatisch terug naar de standaard instelling. 

Ronde knop

power-button.png
Salomons Techniek V-vorm59.png

ZO WERKT LICHTPLAN

Salomons Groep Dronten techniek lichtpla

1.

De stal wordt uitgerust met energiezuinige ledverlichting. 

2.

De verlichting bestaat uit drie kleuren: groen, wit en rood. 

Salomons groep dronten techniek 146.jpg

3.

Onze Lichtplanprocessor stuurt de verlichting in aantal en type kleur aan. 

4.

Met smartphone, tablet of computer kies je de juiste kleur, benodigde kleur en lichtsterkte uit. Vooral de bediening met je telefoon maakt dat je al wandelend door de stal het licht direct kunt afregelen.  

Blije en gezonde kippen leggen goede eieren. Een goed lichtklimaat in de stal draagt daaraan bij, want de intensiteit van het licht en de kleur van het licht hebben effect op het gedrag van de kippen. Iets groener licht heeft een kalmerend effect, iets roder licht zorgt voor rust tussen de kippen onderling en verhoogt de ei-productie. Ook de felheid van het licht heeft invloed. Daarom hebben we bij Salomons Techniek, vanuit de praktijk van onze eigen pluimveehouderij, Lichtplan ontwikkelt. Speciaal voor de pluimveehouder.  

Werking
Soorten licht
Resultaat

RESULTAAT

Door ons Lichtplan ben als pluimveehouder in control over de juiste verlichting in de stal. Je kunt met licht het gedrag en de productie van de kippen positief beïnvloeden.

 

Een praktijkvoorbeeld op ons eigen bedrijf is dat we de nieuwe, jonge hennen opvangen met licht met daarin een groen lichtspectrum. Dit zorgt voor rust in de stal bij de wat gestreste leghennen. Op het moment dat het eieren leggen op gang komt veranderen we, middels een curve-instelling, het licht langzaam naar een roder lichtspectrum. Rood licht geeft minder pikkerij-gedrag wat rust geeft onderling. We zien dat onze stal met roder licht een hogere productie heeft ten opzichte van een referentiestal met standaard verlichting. Een heel concreet resultaat!

Salomons Groep 140 Kippen Home.jpg

MEER WETEN?

Nieuwsgierig naar wat wij doen? Wil je meer weten of eens komen kijken? Dat kan. 

Updates

bottom of page