top of page
Pijl Salomons Groep Wit schaduw-70.png

Beluchtingsplan

Beeldmerk Techniek.png
Salomons Techniek V-vorm59.png

WERKING BELUCHTIGSPLAN

Een goed klimaat in de stal zorgt voor blije kippen. Ventilatie is daar een belangrijk onderdeel van. In de legpluimveehouderij zijn er al meerdere technieken in gebruik om te voorkomen dat er bij stallen met koude scharrelruimte tocht ontstaat in de stal zelf. Een bekende techniek is het gelijke druksysteem. Zelf ervaarden we aan de hand van de praktijkvoorbeelden die we zagen, te weinig effect hiervan.  

 

Daarom hebben we bij Salomons Techniek, vanuit de praktijk van onze eigen pluimveehouderij, een Beluchtingsplan ontwikkelt. Hierin kiezen we voor een overcapaciteit van de warmewisselaar, zodat de minimum ventilatie volledig over de warmtewisselaar wordt geproduceerd. Het aanbod van deze luchtstroom verdelen we met behulp van het Beluchtigsplan evenredig over de stal.  

 

 

In de legpluimveehouderij is het gebruikelijk het complete aanbod van de warmtewisselaar middels buizen rechtstreeks naar de mestbeluchting van het vollièresysteem te brengen. Wij hebben een beluchtingskast ontwikkeld die we als een bypass tussen de wisselaar en het voilleresysteem plaatsen. Hieraan bevestigen we buizen die we over de hele lengte van de stal monteren aan het plafond. Om de zoveel meter vind je in de buis een uitstroomopening, die een gedeelte van de binnenkomende lucht rechtstreeks in tussen de stellingen blaast.     

 

In de beluchtingskast zijn debietwaaiers gemonteerd, die constant de hoeveelheid lucht per uur meten. De debietwaaier meet het aanbod door de wisselaar en de afgifte aan de beluchtingsbuizen in de stal. 

Intelligente software

De software die gekoppeld is aan de beluchtingskast zorgt ervoor dat er een verdeling in soorten lucht gemaakt wordt. Bijvoorbeeld: 40% van de lucht van het aanbod warmtewisselaar voeren we over de mestbanden in de stal, 60% blaast rechtstreeks de stal in.  

Werking
Home
Anker 1

RESULTAAT
BELUCHTINGS
PLAN

air-conditioning.png

Minder tocht via de uitloopschuiven

De minimum ventilatie vindt nu volledig intern plaats door het aanbod van de warmtewisselaar en het sluiten van de inlaadventielen. Dit zorgt ervoor dat er minder koude lucht via de uitloopschuiven naar binnen komt. Door de wisselaar zo in te stellen, kan er zelfs een lichte overdruk gemaakt worden in de stal. Dit zorgt voor minder tocht door de uitloopschuiven. 

Droog strooisel in de paden: tijdwinst en

minder ammoniak

dry.png

Het strooisel in de paden blijft kurkdroog, doordat er lucht over het strooisel heen geblazen wordt. Het voordeel hiervan is dat er veel minder tijd nodig is om het strooisel te verwijderen. Ook is het ammoniakniveau veel lager, omdat je nu veel minder plakkerige mest hebt op de vloer. 

Beter leefklimaat kippen

Door de lagere ammoniakniveaus, minder plakkerige mest en tocht houd je het voillièresysteem makkelijker schoon. Die elementen samen met een constantere beluchting en temperatuur zorgt voor een beter leefklimaat voor de kippen.  
 

chicken.png

Deze manier van beluchten biedt drie oplossingen: 

Resultaat

Updates

Salomons Groep Dronten 98.jpg

MEER WETEN?

Nieuwsgierig naar wat wij doen? Wil je meer weten of eens komen kijken? Dat kan. 

bottom of page