top of page
  • Foto van schrijverSalomons Groep Admin

5 manieren voor het intelligent en duurzaam gebruiken van energie en mankracht

Bij Salomons zijn we fan van intelligente automatisering. Systemen, programma’s, tools die jou als agrarisch ondernemer helpen je bedrijf beter en makkelijker te managen. In het efficiënter maken van bedrijfsprocessen is duurzaamheid ook een belangrijke tak van sport. Duurzaamheid kan een leuke bijkomstigheid zijn van die efficiëntieslag, maar een aantal van onze systemen heeft duurzaamheid ook als (een van de) doel(en). Een inkijkje hoe wij samen met klanten bezig zijn in verduurzamen van bedrijfsprocessen.


Mestdrogen

Hoe mestdrogen (of composteren) bijdraagt aan circulair en duurzaam werken? Daar vertellen we je op deze pagina alles over. Lang verhaal kort: door je mest te drogen ontstaat er een halffabricaat die heel geschikt is voor de verwerkende (mestkorrel)industrie. Mest vormt dus de basis voor een nieuw product. Door mest te drogen verdwijnen vliegen (geen madendood meer nodig) en bespaar je kosten door de minder tonnen mest. Nieuwe ontwikkelingen zijn er ook. Er lopen pilots die onderzoeken hoe je al op eigen erf specifieke mineralen uit mest kunt scheiden en aanbieden. Daarnaast kan ons mestdroogsysteem werken met de restwarmte van bijvoorbeeld biogasinstallaties (vergisters). Zo gebruik je ontstane warmte efficiënt en dit verhoogt het droogproces met factor 5. Win-win!

Beluchtingsplan

De intelligente software achter beluchtingsplan zorgt voor een goede verdeling van lucht in je vrije uitloopstal. Het systeem maakt slim gebruik van het aanbod verse lucht over de warmtewisselaar. Geen tocht meer in de stal door het gelijke druk principe wat het systeem bewerkstelligd. Minder tocht leidt tot droger strooisel, een beter leefklimaat, beter dierwelzijn en dus een hogere productie. Duurzaam voor iedereen dus, lees meer.

Lichtplan

De ledbuizen en lampen die we gebruiken voor het lichtplan zijn zeer energiezuinig ten opzichte van reguliere stalverlichting. Daarnaast zorgen de lampen voor goede lichtspreiding zodat er geen donkere plekken ontstaan waardoor kippen gewoon binnen hun eieren leggen. Zo zorgt de juiste verlichting voor een prettig leefklimaat voor de kippen, wat bijdraagt aan dierenwelzijn en dus een hogere productie. Lees meer.

Pluimveeplan

Pluimveeplan zorgt voor een flinke, duurzame efficiëntieslag in voorraad en mankracht omdat processen op je bedrijf inzichtelijker zijn en automatisch verlopen. Je hebt realtime inzicht in je voorraad eieren, lege verpakkingen, de legdatums en transportdatums van de eieren. Het scansysteem vergemakkelijkt en versnelt het proces van eieren laden en voorkomt fouten door het automatisch genereren van een afleverbon/transportdocument. De factuur? Die gaat automatisch naar de afnemer. Lees meer.


Salomons Pluimveebedrijven

Los van de automatisering die we zelf gebruiken en verkopen, nog een aantal voorbeelden uit eigen praktijk ter inspiratie van het verduurzamen van het pluimveebedrijf:


  • We hebben onlangs 150 bomen gepland op onze twee pluimveebedrijven. Voor meer biodiversiteit, schaduw en het nabootsen van een zo natuurlijk mogelijke omgeving voor de kippen.

  • 1100 zonnepanelen zorgen ervoor dat voor 70% zelfvoorzienend zijn in onze energie.

  • Doordat we zelf ook mestdrogen zijn er 30% minder transporten nodig om onze mest af te voeren. Dat scheelt CO2, tijd en mankracht.

  • We pompen zelf het water uit de grond voor onze kippen. We filteren dit water om het drinkbaar te maken voor onze kippen. Zo besparen we tot 7500M3 drinkleidingwater.

  • De meeste van onze stallen zijn uitgerust een warmtewisselaar. Zo hergebruiken we veel energie door de restwarmte uit de gebruikte stallucht weer te gebruiken om de binnenkomende verse lucht op te warmen.

Contact

Kunnen we eens meedenken bij verduurzaming van jouw bedrijf? Of wil je onze systemen of duurzame innovaties in de praktijk bekijken? Kom langs.

bottom of page