top of page
  • Foto van schrijverSalomons Groep Admin

"Van mestoverschot naar mest tekort"

Mest is een hot topic. Of het nu gaat om de (pluim)veehouderij waar de mest wordt geproduceerd of de landbouw en plantaardige sectoren die gebruik maken van mineralen uit de mest voor optimale grond en groei. De vraag naar specifieke mineralen uit mest wordt wereldwijd steeds groter, terwijl een slim en kwalitatief aanbod uit de (pluim)veesector nog dikwijls achterblijft. Moet de shift van ‘mest is afval’ naar ‘mest is een waardevol product’ ook nog in jouw hoofd gemaakt worden? Lees dan verder.


Toename vraag naar mineralen

In mest zitten enorm veel mineralen. Denk aan stikstof, fosfaat en kaliwaardes. Deze mineralen worden o.a. verwerkt in mestkorrels die (binnen- en buitenlandse) tuinders weer gebruiken voor het bemesten van hun gewassen. Extra aantrekkelijk voor mestafnemers is moederdierenmest, opfokmest en leghennenmest omdat in verhouding tot andere mestssoorten de meeste fosfaat en stikstof in zich heeft. Bied je je mest kant en klaar, gedroogd aan, dan is dat voor verwerkers heel aantrekkelijk omdat het minder inspanning vraagt van de mestverwerker om de mest te verwerken tot een product wat goed geperst kan worden tot mestkorrels.


"Bied je je mest kant en klaar, gedroogd aan, dan is dat voor verwerkers heel aantrekkelijk."

Globale toename voedsel verbouwen

Als mesthandelaar zien we de vraag naar mest toenemen. Dit komt door de wereldwijde behoefte om meer voedsel te verbouwen. In verschillende werelddelen wordt westerse expertise ingevlogen om de voedselproductie door te ontwikkelen. Omdat we in Nederland veel weten over de werking en kracht van mineralen, neemt ook de vraag naar onze mineralen toe. De vraag naar kwalitatieve mest dus. Aangezien we als Nederlandse (pluim)veehouders niet alle mest in Nederland kwijt kunnen, is export naar het buitenland, samen met een steeds groter wordende afzetmarkt voor kwalitatieve mest in het buitenland een gouden combinatie.

Veranderende wetgeving

Als we kijken naar de toekomst zal er in de wetgeving rondom mest veel veranderen. Nederland moet uiteindelijk voldoen aan Europese normen als het gaat om stikstof en fosfaat plaatsing per hectare. Dit brengt met zich mee dat je als mestproducent gestimuleerd (of gedwongen) wordt vroeg of laat je mineralenstroom zo efficiënt mogelijk te verwerken op het veebedrijf. Hoe prettig is het, dit nu al goed geregeld te hebben?


"Dit brengt met zich mee dat je als mestproducent gestimuleerd (of gedwongen) wordt vroeg of laat je mineralenstroom zo efficiënt mogelijk te verwerken op het veebedrijf."

Ontwikkelende technieken

De techniek staat ook niet stil. Vanuit Salomons Techniek zijn we betrokken bij meerdere pilotprojecten waarbij de mest op het bedrijf zelf nog verder opgewaardeerd wordt. Dit leidt, in plaats van tot een ‘mest’-stroom, tot een ‘mineralen’-stroom die efficiënter is dan wat er met de nu bestaande technieken gebeurt. We delen hierover in het komende jaar meer resultaten.

Een andere mooie ontwikkeling is dat de mestdrooginstallatie van Salomons Techniek nu steeds vaker de restwarmte van bijvoorbeeld biogasinstallaties gebruikt om het droogproces met factor vijf te versnellen. Daarmee maak je aanspraak op een extra SDE-subsidie voor warmteterugwinning en heb je sneller, nog meer droogeffect. Win-win!

Slimme afzet

Inspelen op kwalitatief, trends en wetgeving, waardoor je meer rendement uit je mest haalt, kan doorgaans op twee manieren:

  1. Slimme handel met een groot netwerk. Lees hier meer.

  2. Verhogen van je kwaliteit en aanbod ruwe mest door het om te zetten naar een halffabricaat. Lees hier meer.

Eens meedenken?

Kunnen we eens meedenken in wat jou helpt om op korte en lange termijn meer rendement uit mest te halen? Zoek contact: 0321 331948 // info@salomons-dronten.nl

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page