top of page
  • Foto van schrijverSalomons Groep Admin

“Ik kan nu veel beter mest op maat aanbieden”

De oplettende kijker weet dat we regelmatig samenwerken met Salomons Transport. Salomons Transport transporteert, verhandelt en verwerkt mest. Edwin Salomons is onze samenwerkingspartner als het gaat om onze Salomons Handel, maar ook ontwikkelpartner als het gaat om het ‘hygiëniseren’ van mest. “Door het doorontwikkelen van het droogsysteem naar een proces waarmee we mest hygiëniseren, kan ik mest verwerken voor veehouders én vervolgens op maat leveren aan mijn afnemers in Duitsland en Frankrijk”, vertelt Edwin.

Mestverwerking

Edwin Salomons
Edwin Salomons

Met de mestverwerkingstak van Salomons Transport, ontzorgt Edwin veehouders bij de verwerkingsplicht die in Nederland geldt als het gaat om mest. “Onze centrifugescheider scheidt voor varkenshouders op locatie hun mest in dunne en dikke fractie. De dunne fractie kan zo naar de akkerbouwer. De dikke fractie verwerken wij, door het te mengen met pluimveemest én door het hygiënisatieproces, tot kwalitatieve mest op maat voor diverse afnemers.” Lees hier meer over dit proces en wat Salomons Transport allemaal doet.

“Op maat betekent ook echt op maat; precies passend bij de stikstof, fosfaat en kaliwaarden die de akkerbouwer nodig heeft voor zijn teelt.”

Op maat

Edwin: “Op maat betekent ook echt op maat; precies passend bij de stikstof, fosfaat en kaliwaarden die de akkerbouwer nodig heeft voor zijn teelt. En mest die voldoet aan wet en regelgeving. Tijdens die verwerking op onze eigen locatie hygiëniseren we het product. We gebruiken hiervoor tunnels, die elk 200 ton mest kunnen verwerken in ongeveer twee dagen tijd. Het droogsysteem van Klaasjan zorg in deze tunnels voor het verkrijgen van een juiste, stabiele temperatuur in de mest. Waarvan minstens een uur boven de 70 graden, zodat dit ziektekiemen als salmonella en E.coli afdoodt. Daarmee voldoet de mest aan de certificering van het NVWA en kunnen we het zonder problemen transporteren naar Duitsland en Frankrijk. Omdat we nu een kwalitatief en hoogwaardig product bieden, hebben Duitse en Franse akkerbouwers wel oren naar onze mest. Door de hoge energieniveaus is de mest ook heel goed bruikbaar voor biogasinstallaties.”


Tekst gaat verder onder foto's


“Het droogsysteem van Klaasjan zorgt in deze tunnels voor het verkrijgen van een juiste, stabiele temperatuur in de mest.”

Intensief samenwerken en doorontwikkelen

Normaal heeft mestdrogen een doorlooptijd van 8 weken. Maar omdat de mest van Edwin snel doormoet, heeft hij deze tijd niet beschikbaar. Daarom was een systeem op maat nodig. Hiervoor hebben Klaasjan en Edwin intensief samenwerkt. Edwin: “Klaasjan is van de cijfers, berekeningen en heeft in samenspraak met het NVWA er voor gezorgd dat het hygiënisatiesysteem aan alle eisen voldoet. Ook heeft hij het handboek ontwikkeld waarin de hele keten beschreven staat. Zelf ben ik meer een man van de praktijk. Zo kwam ik er achter dat we de mest beter in de tunnels konden strooien. Strooien zorgt voor een luchtiger effect, waardoor de mest sneller op temperatuur is. We maken gebruik van de restwarmte van een biogasinstallatie om de mest op temperatuur te krijgen.” Over deze manier van opwarmen die heel efficiënt en duurzaam is, schreven we al eerder dit artikel.“Door dit systeem zo zelf en samen te ontwikkelen hebben we veel kosten bespaard en een systeem op maat ontwikkeld, gebaseerd op de praktijk.”


Tekst gaat verder na filmpje

^ Mest strooien in de tunnels

“Door dit systeem zo zelf en samen te ontwikkelen hebben we veel kosten bespaard en een systeem op maat ontwikkeld, gebaseerd op de praktijk.”

Meer weten?

Lees hier de andere verhalen van (pluim)veehouders over hun mestdrogingssysteem. Wil je meer weten over wat jij kunt besparen? Doe dan hier vrijblijvend de mestscan. Wil je dat we eens met je meedenken of wil je eens binnenkijken bij ons of Edwin? Zoek dan contact. We helpen je graag: 0321 331948 of info@salomons-dronten.nl.

Comentários


bottom of page