top of page
  • Foto van schrijverSalomons Groep Admin

Verbod op haantjes doden: wat betekent dat voor de pluimveesector en wat kunnen we doen?

Bijgewerkt op: 17 sep. 2021

Vanaf 1 januari 2022 is in Duitsland een verbod op het doden van haantjes van kracht. Dit heeft grote invloed op de Nederlandse pluimveesector, aangezien 70% van de Nederlandse eieren naar Duitsland gaan en alleen Nederlandse eieren die voldoen aan die wetgeving daar mogen worden afgezet. Voor onze Salomons Pluimveebedrijven betekent deze nieuwe wetgeving concreet dat we naast 40.000 hennen, ook 40.000 haantjes afnemen waar we nu voor moeten zorgen en kosten voor dragen. Klaasjan Salomons neemt deel in de taakgroep van het NVP om oplossingsgericht mee te denken in de uitvoering van deze wetgeving. In dit blogartikel meer over de wetgeving, beren op de weg en mogelijke oplossingen om deze nieuwe wetgeving goed het hoofd te kunnen bieden.

Nieuwe bestemming haantjes

Door het verbod in Duitsland op het onnodig doden van dieren, moeten nu naast de kippen ook de haantjes een bestemming krijgen. Op dit moment zijn daar globaal twee opties voor:


1. Het eendags haantje afmesten tot een leeftijd van 15 weken. De gedachte is dat het haantje 15 weken langer leeft dan voorheen en dat zijn vlees ergens voor dient. Het lastige hiermee is dat de opbrengst van hanenvlees minimaal is en financieel bijna niets oplevert. In de praktijk betekent het ook dat je naast kippen ook haantjes in de stallen moet houden om af te mesten. Zo houd je meer dieren en gebruik je meer grondstoffen. Een flinke vergroting van je footprint wat niet duurzaam is. Daarnaast brengt het ook veel extra kosten met zich mee, daarover hieronder meer.


"In de praktijk betekent het ook dat je naast kippen ook haantjes in de stallen moet houden om af te mesten. Een flinke vergroting van je footprint wat niet duurzaam is."

2. In het broedei al het geslacht bepalen, waardoor de haantjes niet verder uitgebroed worden. Op zich een mooie gedachte maar ook een hele dure doordat deze techniek voorbehouden is aan bepaalde partijen die dit mogen doen. Daarnaast komen sekse-fouten voor waardoor er alsnog regelmatig hanen worden geboren of hennen onnodig worden gedood. Dit punt zorgt ook voor een tekort in de aanvoer van voer voor dierentuinen. Er wordt nu zelfs gesproken van het oprichten van muizenfarms om dat te kort op te lossen. Uit deze ontwikkeling blijkt ook wel dat haantjes een doel hadden in het oude proces, namelijk voedsel voor andere dieren.


"Daarnaast komen sekse-fouten voor waardoor er alsnog regelmatig hanen worden geboren of hennen onnodig worden gedood."

Significante toename kosten

Je voelt wel aan dat beide, huidige opties flink extra kosten met zich meebrengen. Geschat wordt dat de kostprijs per haantje op zo’n vier euro komt te liggen. Bereken je dit door in de kostprijs dan wordt de kostprijs per ei zo’n 25% hoger. De opbrengst van onze eieren moet dus minimaal 1.5 ct hoger worden, wat zich vertaald in hogere prijzen in de supermarkt. De risico’s van de kostprijsverhoging liggen nu volledig bij de pluimveehouder. Zo heeft de pluimveehouder dus significant hogere kosten en loopt hij/zij meer risico.

Samengevat

Al met al wordt wel duidelijk dat met deze wet veel zaken nadelig zijn voor de pluimveesector. Het is verre van duurzaam, er wordt weer meer stalruimte en voer gebruikt en probleem verschuift zich naar een andere sector. Ook komt het risico van de kostprijsverhoging bij de pluimveehouder te liggen, terwijl die al kostprijsverhogingen te maken heeft omdat het voer veel duurder wordt.


"Ook komt het risico van de kostprijsverhoging bij de pluimveehouder te liggen, terwijl die al kostprijsverhogingen te maken heeft omdat het voer veel duurder wordt."

Inzet Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

De taakgroep van het NVP pleit en strijdt er dan ook voor dat bij toekomstige afspraken van de eieren zowel de voerprijsstijging als de toeslag voor de eieren op niveau blijft. Die strijdt win je alleen samen en alleen wanneer iedere pluimveehouder voor een eerlijke prijs z'n eieren van de hand doet. Daar heb je zelf, maar hebben ook je medepluimveehouders, wat aan. Alleen dan kunnen we boer blijven, ook naar de toekomst toe. Daarin willen we uiteraard blijven denken in kansen in plaats van bedreigingen. Lees meer over de NVP hier.

"De taakgroep van het NVP pleit en strijdt er voor dat bij toekomstige afspraken van de eieren zowel de voerprijsstijging als de toeslag voor de eieren op niveau blijft."

Comments


bottom of page