top of page

Disclaimer

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan Salomons Groep Dronten (opererende onder handelsnamen KJS Holding BV, Pluimveebedrijf Salomons, Salomons Olsterpad BV en Salomons Agro BV) niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van deze website, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. Salomons Groep Dronten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Copyright

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Salomons Groep Dronten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of publicatie op welke wijze dan ook

bottom of page